Slovenská pivná korunka 2017

Online Registrácia

Slovenská pivná korunka je celoslovenskou degustačnou súťažou slovenských pív. Cieľom súťaže je propagovať a oceňovať kvalitu a profesionalitu pri výrobe slovenských pivných značiek. Súťaž prebieha formou anonymnej degustácie za účelom zachovania maximálnej objektivity a nezávislosti. Členov degustačných komisií nominujú všetky zúčastnené pivovary.

Slovenskí výrobcovia môžu prihlásiť všetky svoje značky vyrábané na Slovensku. Zo súťaže sú vylúčené pivá vyrábané v licencii, okrem kategórie nealkoholických a miešaných a ochutených nealkoholických pív. Všetky podmienky súťaže sú zhrnuté v Organizačnom Štatúte.

V prípade záujmu o účasť v súťaži je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku a uhradiť poplatok 24,- Eur s DPH, (t.j. 20 Eur bez DPH) za každú prihlásenú vzorku. Celú sumu (spolu s DPH) je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK82 1100 0000 0026 2518 4136, najneskôr do 28. apríla 2017. Do poznámky zadajte IČO spoločnosti, na ktorú bude vystavený daňový doklad. V prípade, ak poplatok nebude uhradený do tohto termínu, vzorka nebude zaradená do súťaže.

Degustácia sa uskutoční 23. a 24. mája 2017 na Veterinárnom a potravinovom ústave v Bratislave. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 22. júna 2017 v hoteli Saffron.

Registrácia do súťaže Slovenská pivná korunka pre rok 2017 je uzavretá!